2

Balıkesir Spor Haberleri

Balıkesir Kültürel Haberleri

Sinema ve Tiyatro Haberleri

Gençlik Haberleri

Balıkesirde Aktiviteler

Ulusal / Uluslararası

1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenör Kursu

Tarih: 15 - 26 Şubat 2013

Antrenörlük Kursuna Katılacak Olan Kişilerde Aranılacak Şartlar:

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli Sporcularda tahsil
aranmaz.

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile
malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak

3. En az 18 yaşını doldurmak

4. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 5. 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör spor dalları ceza yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son 3 yıl içinde olmak kaydıyla; 1 defada 6 aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Kursa Katılacak Olan Kursiyerlerin

Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için istenilen ve yapılması gerekenler sırası ile aşağıda verilmiştir.

1. Federasyonumuzun Garanti Bankası Ankara Anafartalar Şubesindeki TR750006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına 1000 TL kurs ücretiniyatırmalıdır.

2. Banka ödendi belgesinin üzerine ayrıca tükenmez kalemle "kursiyer adını - soyadını, kursa katıldığı ilin adını, katıldığı kursun kademesini" yazdıktan sonra banka dekontunu Federasyonun 0 312 310 49 05 numaralı faksına göndermelidirler. Faks gönderildikten hemen sonra, 0 312 312 72 09 numaralı telefondan faksın ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili teyit alınması zorunludur.
Gönderdiğiniz faks Federasyonumuza ulaşınca kesin kaydınız yapılmış olacak kurs yeri ve ders programı daha sonra internet sitemizde duyurulacaktır. Kursiyerlerin aşağıda istenilen evrakları, kursun ilk günü kurs sorumlusuna vermeleri gerekmektedir.

Kursiyerlerden İstenilen Belgeler:

1. 3 adet vesikalık fotoğraf (4.5 * 6 cm boyutunda ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

2. En az lise ve dengi okul diplomasının aslı ve onaysız fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile müracaat edebilirler.

3. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4. Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak olan cezalı olmadığına
dair yazı

5. Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarınan)

6. Savcılık iyi hal kağıdı

7. Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

Besyo Mezunları ve Antrenör Belgesi Olanlar:

1. Temel eğitim derslerinden sorumlu olmadığına dair belge

2. Temel eğitim derslerinde nsorumlu olmayan Besyo mezunları ve diğer Federasyonlardan 1. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi bulunanlar.

Belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokopilerini, yanlarında getirerek federayonumuz web sitesinde yayınlanan kurs programına göre istenilen belgelerle birlikte kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer federasyonların düzenlemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan alınan Temel Eğitim ders saatlerinin federasyonumuz kurs ders saatleriyle aynı olması zorunludur.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sürdürülebilir Gelişim Derneği

Destek